Vandringspriser

ny angorapokalStadgar för Angorapokalen
Svenska Angoraföreningens medlemmar tävlar om
vandringspriset i klass A eller B
Tävlan sker enligt Nordisk Kaninstandards regler för
hedersprisfördelning.
Djuren ska vara egen uppfödning.
För att tävlan ska kunna ske måste minst två tävlande
som är medlemmar i Svenska Angoraföreningen delta.
Tävlan får ske högst fem gånger per år, varav en gång
vid Svenska Angoraföreningens årsmöte.
För att slutligen vinna vandringspriset skall
uppfödaren erövra tre inteckningar.
Högst en inteckning per år får tillgodoräknas.

Dalbo den 14 juli 2012
Gunilla Larsholt     //  Margret Karlsson

Inteckningar

Hallagården 2013                   Gunilla Larsholt                94,5 p bourgogne

Hallagården 2014                    Helena Nilsson                95 p, svart

Helsingborg 2014                    Lena Möller                      96 p, vit rödögd

Bergvik 2014                            Ronja Ribacke                   94p

Vänersborg 2015                     Lisa Sannestål                    95,5p vit rödögd

LU 2016 för få deltagare

Lekhyttan 2016                       Gunilla Larsholt                 95p svart hane

LU 2017 för få deltagare

Lekhyttan 2017                       Gunilla Larsholt                 95,5p Viltgrå hona

Gunilla Larsholt har vunnit vandringspriset efter 3 inteckningar. Grattis!

LU Kvarnsveden, Borlänge 2018  AnnaKarin & Ulf Åhsgren/Ahlvik, Åshammar  95,5p vit, rödögd hona

Hallagården 2018                   Josefin Persson                  95p  viltgul angorahane

LU Upplands Väsby 2019     Josefin Persson                   Viltgrå

Hallagården 2019                   Josefin Persson                    Svart

LU 2020                                    Josefin Persson                    Brun hona 95,5p

Josefin Persson har vunnit vandringspriset efter tre inteckningar. Grattis!

 

nya produktpriset

Stadgar för Produktpriset
Minst två tävlande, som är medlemmar i Svenska
Angoraföreningen måste delta.
Antalet tävlingstillfällen är obegränsat.
Högst en inteckning per år får tillgodoräknas, och priset
tillfaller den som först fått tre inteckningar.
Produkter av angoraull blandat med andra material
tävlar på samma villkor, men mängden angora måste
vara minst 50%.
Vid urval ska särskild hänsyn tagas till: Skönhetsintrycket
Hur välgjort arbetet är
En helt handgjord produkt ska premieras.

Alingsås den 14 juli 2012
Gunilla Larsholt                               Margret Karlsson

Inteckningar
Hallagården 2013       Gunilla Larsholt, sjal, 95 poäng

LU Södertälje LU 2014   Anna-Karin Åhsgren, filtstövlar, 96poäng

Hallagården 2014      Gunilla Larsholt, sjal, 95,5 poäng

Bergvik 2014              Gun Olovsson, bolero 95 poäng

LU Vänersborg  2015      Ann Andersson, bolero 95,5p

Hallagården 2015     Matilda Hedberg, sjal 95,5p

LU 2016 för få deltagare

Hallagården 2016 Anne Andersson, sjal och handledsvärmare, 95,5p

LU 2017 för få deltagare

Hallagården 2017 Gunilla Larsholt, sjal, 95,5p

Gunilla Larsholt har efter tre inteckningar  vunnit Produktpokalen! GRATTIS!

LU Kvarnsveden, Borlänge Anne Andersson, Fagerås med en kofta 95p

Hallagården 2018 Gunilla Larsholt, Vintrosa för en sjal, 95,5p

LU Upplands Väsby Anne Andersson sjal

Hallagården 2019  Gunilla Larsholt väst 95,5p

LU 2020 Anne Andersson bolero 94,5p

Anne Andersson har efter tre inteckningar vunnit Produktpokalen! Grattis!

För båda priserna gäller:
Utställningsarrangören ansvarar för att vandringspriserna stadgar följs
och att den som utdelar inteckningen har tagit del av stadgarna.
Pokalerna lämnas ej ut, ett följpris överlämnas till vinnaren.
Vinnaren av inteckningen skickar meddelande till SvAf:s ordförande om
att inteckningen vunnits direkt efter tävlan.
SvAf:s styrelse sköter gravering av vandringspriserna, beslutar om
tävlingstillfällen, hjälper utställningsarrangören att kontrollera att
de tävlande är medlemmar i Svenska Angoraföreningen.
Medlemsavgiften till Angoraföreningen skall vara betald före sista
anmälningsdagen till den utställning där du önskar tävla om
föreningens priser.
Medlemskort bör uppvisas för utställningsarrangören.

Comments are closed.