Vandringspriser

ny angorapokalStadgar för Angorapokalen
Svenska Angoraföreningens medlemmar tävlar om
vandringspriset i klass A eller B
Tävlan sker enligt Nordisk Kaninstandards regler för
hedersprisfördelning.
Djuren ska vara egen uppfödning.
För att tävlan ska kunna ske måste minst två tävlande
som är medlemmar i Svenska Angoraföreningen delta.
Tävlan får ske högst fem gånger per år, varav en gång
vid Svenska Angoraföreningens årsmöte.
För att slutligen vinna vandringspriset skall
uppfödaren erövra tre inteckningar.
Högst en inteckning per år får tillgodoräknas.

Dalbo den 14 juli 2012
Gunilla Larsholt     //  Margret Karlsson

Inteckningar

Gunilla Larsholt                     Hallagården 2013              94,5 poäng, bourgogne

Helena Nilsson                       Hallagården 2014              95 p, svart

Lena Möller                              Helsingborg 2014             96 p, vit rödögd

Ronja Ribacke                         Bergvik 2014                      94p

Lisa Sannestål                          Vänersborg 2015               95,5p vit rödögd

nya produktpriset

Stadgar för Produktpriset
Minst två tävlande, som är medlemmar i Svenska
Angoraföreningen måste delta.
Antalet tävlingstillfällen är obegränsat.
Högst en inteckning per år får tillgodoräknas, och priset
tillfaller den som först fått tre inteckningar.
Produkter av angoraull blandat med andra material
tävlar på samma villkor, men mängden angora måste
vara minst 50%.
Vid urval ska särskild hänsyn tagas till: Skönhetsintrycket
Hur välgjort arbetet är
En helt handgjord produkt ska premieras.

Alingsås den 14 juli 2012
Gunilla Larsholt                               Margret Karlsson

Inteckningar
Hallagården 2013       Gunilla Larsholt, sjal, 95 poäng

Södertälje LU 2014   Anna-Karin Åhsgren, filtstövlar, 96poäng

Hallagården 2014      Gunilla Larsholt, sjal, 95,5 poäng

Bergvik 2014              Gun Olovsson, bolero 95 poäng

Vänersborg  2015      Ann Andersson, bolero 95,5p

Hallagården 2015     Matilda Hedberg, sjal 95,5p

För båda priserna gäller:
Utställningsarrangören ansvarar för att vandringspriserna stadgar följs
och att den som utdelar inteckningen har tagit del av stadgarna.
Pokalerna lämnas ej ut, ett följpris överlämnas till vinnaren.
Vinnaren av inteckningen skickar meddelande till SvAf:s ordförande om
att inteckningen vunnits direkt efter tävlan.
SvAf:s styrelse sköter gravering av vandringspriserna, beslutar om
tävlingstillfällen, hjälper utställningsarrangören att kontrollera att
de tävlande är medlemmar i Svenska Angoraföreningen.
Medlemsavgiften till Angoraföreningen skall vara betald före sista
anmälningsdagen till den utställning där du önskar tävla om
föreningens priser.
Medlemskort bör uppvisas för utställningsarrangören.

Comments are closed.